Oferta

Naszym celem jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu. Nasz Dom posiada około 70 miejsc dla mieszkańców, którzy mają możliwość spędzania dalszych lat swojego życia w ciszy, spokoju i _0438257769pod fachowa opieką wykwalifikowanego personelu. W naszym Domu wykonujemy zabiegi relaksacyjne: masaż, ćwiczenia rozluźniające, gimnastykę.

Oferujemy naszym mieszkańcom przestronne pomieszczenia bez barier architektonicznych:

 • Wszystkie pokoje są o wysokim standardzie wyposażone w drewniane meble, łazienki, TV.
 • System przyzywowo – alarmowy przy każdym łóżku,
 • Pokój dziennego pobytu mieszczący około 120 osób,
 • Kuchenkę pomocniczą dla mieszkańców
 • Pomieszczenie socjalne dla lekarza i pielęgniarek.
 • Kaplica
 • Jadalnia
 • Dużą altanę grillową

_8233027135ŚWIADCZYMY NASZYM MIESZKAŃCOM USŁUGI OPIEKUŃCZE I WSPOMAGAJĄCE:

 • Do pięciu posiłków dziennie (podwieczorek dla chętnych)
 • Wyżywienie na życzenie pomiędzy podstawowymi posiłkami,
 • Pranie i prasowanie bielizny osobistej,
 • Czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców,
 • Opiekę całodobową nad mieszkańcami pełnią pielęgniarki i opiekunki, osoby przeszkolone, wykwalifikowane o dużej wrażliwości osobistej. Do dyspozycji przebywających osób jest  również lekarz pierwszego kontaktu.
 • Rehabilitacja mieszkańców
 • Niekonwencjonalną terapię zajęciową
 • Podnoszenie sprawności i aktywizowanie Mieszkańców
 • Osoby wierzące korzystają z kaplicy wielowyznaniowej oraz zatrudnionego Księdza – Msza Święta
 • Komunikacja w obiekcie odbywa się w zależności od potrzeb windą lub schodami
 • Możliwość skorzystania z usług fryzjerskich.